logomc

  • Home
  • FAQ
  • Wprowadzenie zasad postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie zakażeń biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o wysokiej zjadliwości

Wprowadzenie zasad postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie zakażeń biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o wysokiej zjadliwości

Wprowadzenie zasad postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie zakażeń biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o wysokiej zjadliwości

Obowiązujące zasady postępowania w ognisku epidemicznym opracowuje i nadzoruje Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Prawidłowe przestrzeganie przyjętych zaleceń wymaga ścisłej współpracy z personelem oddziału, innymi jednostkami organizacyjnymi (np. Laboratorium, Komitet Terapeutyczny) i dyrektorem do spraw lecznictwa. W trudnych przypadkach zalecana jest konsultacja z Regionalnym lub Krajowym Specjalistą w zakresie chorób zakaźnych lub mikrobiologii, Wojewódzkim lub Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Zasady postępowania:
 Zaostrzenie metod kontroli zakażeń w oddziale, w tym wprowadzenia reżimu sanitarnego (izolacja chorych, ograniczenie przemieszczania się pacjentów i /lub personelu, stosowanie odzieży ochronnej, leczenie osób z infekcją, eliminacja nosicielstwa; ograniczenie a w skrajnych przypadkach okresowe wstrzymanie przyjmowania pacjentów na oddział, dodatkowa dezynfekcja (jeżeli konieczna), okresowe stosowanie materiałów jednorazowego użycia, środków dezynfekcyjnych               i antyseptycznych, zwykle nie używanych w tym obszarze). Przykład zaleceń w zakresie higieny szpitalnej obowiązującej w sytuacji wystąpienia ogniska epidemicznego.
 Edukacja w zakresie epidemiologii i profilaktyki zaistniałych przypadków zakażeń. Zespół powinien przygotować w formie pisemnej szczegółowe informacje dla personelu zawierające: charakterystykę drobnoustroju, potencjalne źródła i drogi przenoszenia się infekcji, zalecane zasady postępowania. Zasady te powinny być opracowane w oparciu o zalecenia CDC, HICPAC, Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) lub inne wiarygodne źródła informacji.

  • środa, 11 maj 2016
  • Posted in: FAQ

Zastosowanie

szpitale gabinetystom salonyurody klimatyzacje spozywczy farmacja transport

Szpitale
Kliniki

Gabinety
stomatologiczne

Salony
urody

Klimatyzacja
Wentylacja

Przemysł
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Transport

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.