logomc

  • Home
  • FAQ
  • Postępowanie w przypadku pacjentów skolonizowanych/zakażonych patogenem alarmowym

Postępowanie w przypadku pacjentów skolonizowanych/zakażonych patogenem alarmowym

Postępowanie w przypadku pacjentów skolonizowanych/zakażonych patogenem alarmowym [14,15]:
1.Izolacja lub kohortowanie pacjentów sobny pokój bez zbędnego wyposażenia, oznakowany, z własnym węzłem sanitarnym, jeżeli to możliwe ze śluzą,przemieszczanie się izolowanych pacjentów tylko w uzasadnionych prZypadkach, odwiedziny ograniczone do minimum, wydzielony personel – jeżeli to możliwe,
2. Mycie i dezynfekcja rąk
 przed i po kontakcie z pacjentem,
 przed i po użyciu jednorazowych rękawiczek,
 przed opuszczeniem pokoju chorego,
3. Odzież ochronna
 rękawiczki: w przypadku kontaktu z płynami ustrojowymi, wydzielinami, wydalinami, w kontakcie z zakażonymi obszarami ciała, przy zmianach opatrunku, przy pielęgnacji oraz przy odsysaniu wydzieliny z drzewa oskrzelowego, przy czynnościach porządkowych,
fartuch (najlepiej foliowy, jednorazowy): w kontakcie z wydzielinami lub wydalinami pacjenta przy badaniu, pielęgnacji, czynnościach porządkowych,
osłona nosa i ust w przypadku pacjentów z zakażeniem dróg oddechowych zwłaszcza tych, u których konieczna jest toaleta drzewa oskrzelowego.
4. Widoczne zanieczyszczenia 
płyny ustrojowe, wydzieliny i wydaliny zanieczyszczające powierzchnie należy usunąć poprzez dezynfekcję środkiem o szerokim spektrum działania powierzchnię umyć i ponownie zdezynfekować (np. VIRUSOLVE+)
5.Sprzęt, powierzchnie:
codzienną (bieżącą) dezynfekcję wszelkich powierzchni należy przeprowadzać używając preparatów do dezynfekcji z odpowiednio dobranym spektrum działania (np.VIRUSOLVE+ roztwory 0,5%, 2,5%, 5% przygotowane z koncentratu w zależności od wymaganego spektrum)
narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umieścić w zamkniętym szczelnie pojemniku z zawartością roztworu dezynfekcyjnego,
nożyczki do paznokci, szczotki do włosów należy myć z jednoczesną ich dezynfekcją.

 

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywa pacjent z biologicznym czynnikiem chorobotwórczym o wysokiej zjadliwości:

  • zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji, a szczególnie często dotykanych powierzchni,
  • dezynfekcja wszystkich powierzchni, które mogły mieć kontakt z wydzielinami mogącymi zawierać wirusy, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • podczas mycia i dezynfekcji zobowiązuje się pracowników do stosowania środków ochronnych, należy pamiętać o myciu i dezynfekcji rąk,
  • zaleca się stosować preparaty dezynfekcyjne z odpowiednio dobranym spektrum bójczym, w tym skuteczne wobec wirusów, bakterii, sporów [VIRUSOLVE+]

[14]. Jadwiga Wójkowska-Mach, Barbara Gryglewska, Anna Różańska, Małgorzata Bulanda prof. UJ - Zasady profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami w zakładach opieki długoterminowe, 2013,
[15]. Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych - materiały szkoleniowe dla pielęgniarek epidemiologicznych, Zeszyt V, 2006,


  • środa, 11 maj 2016

Zastosowanie

szpitale gabinetystom salonyurody klimatyzacje spozywczy farmacja transport

Szpitale
Kliniki

Gabinety
stomatologiczne

Salony
urody

Klimatyzacja
Wentylacja

Przemysł
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Transport

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.