logomc

  • Home
  • FAQ
  • Nowe metody usuwania szczególnie zjadliwych biologicznych czynników chorobotwórczych.

Nowe metody usuwania szczególnie zjadliwych biologicznych czynników chorobotwórczych.

Nowe metody usuwania szczególnie zjadliwych biologicznych czynników chorobotwórczych.
Dezynfekcja współczesnych pomieszczeń szpitalnych wymaga metod i technik nowej jakości. Dezynfekcje prowadzone technikami zmycia, przetarcia i zmoczenia nie są już obecnie efektywne i wystarczające. W środowisku szpitalnym drobnoustroje najczęściej przenoszone są drogą kontaktową i kropelkową, przede wszystkim za pośrednictwem rąk, oraz sprzętu i aparatury medycznej. Dodatkowa trudność dekontaminacji polega na tym, że tradycyjna dezynfekcja chemiczna może uszkadzać nowoczesny sprzęt medyczny (np. ekrany, układy sterujące). Dlatego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i presonelu medycznego ma wybór metody postępowania, która zapewni skuteczną dekontaminację tych newralgicznych powierzchni, które stanowią realne zagrożenie epidemiologiczne. Zalecane są do wykorzystania nowe systemy i urządzenia do opryskiwania z odparowaniem, zamgławiania oraz gazowania pomieszczeń i pozyskiwania właściwej czystości mikrobiologicznej metodami fumigacji.

Podstawą tej właściwej czystości mikrobiologicznej jest zapobieganie kontaminacji drobnoustrojami chorobotwórczymi powierzchni wszystkich wyrobów medycznych, sprzętów, wyposażenia oraz samych pomieszczeń, w których przebywa pacjent.
Poważnym problemem służby zdrowia jest przenoszenie zakażeń krzyżowych ze szpitala do szpitala, co powoduje powstawanie szczepów opornych na antybiotyki i środki chemiczne oraz duże rozpowszechnienie zakażeń powodowanych przez tlenowe i beztlenowe spory bakterii. Materiał genetyczny zawarty w bakteriach ma zdolność do migrowania nawet z martwych osobników i generować nabywanie oporności przez bakterie. W ten sposób powstały mutacje między innymi VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pneumoniae, MRSA i wiele innych. Dzięki wykorzystaniu bardzo skutecznej bazy aktywnej – poliaminy połączonej z kilkoma innymi składnikami: myjącymi, nawilżającymi, inhibitorami korozji możliwe jest zwalczanie sporów. Poliamina nie tylko niszczy wegetatywne formy bakterii, grzyby, drożdże, wirusy, prątki, lecz również zwalcza przetrwalnikowe formy bakterii zwane sporami. Grupy poliaminowe silnie wiążą i rozkładają grupy aminowe aminokwasów DNA             i RNA drobnoustrojów uniemożliwiając ich rozwój. Wykonane badania potwierdzają działanie bakteriobójcze na 7 dni po dezynfekcji w stosunku do szczepów Enschierchia coli, Staphylococcus ureus, Enterococcus hirae, MRSA w czasie 5 minut przy stężeniu 2,5%.  Skomponowanie poliaminy i składników myjących w jednym preparacie pozwala jednoetapowo myć i dezynfekować, a co za tym idzie chroni przed przedostaniem się materiałów zakaźnych np.: na innych pacjentów. Poliamina występuje w gamie preparatów myjąco dezynfekujących do wszelkich powierzchni, narzędzi i endoskopów VIRUSOLVE+, VIRUSOLVE+ EDS. Preparaty z powodzeniem stosowane są  do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu (sterylizacji na zimno) w czasie 5 minut w placówkach medycznych na terenie całego kraju.
Połączeniem bardzo skutecznej sporobójczej dezynfekcji pomieszczeń i powietrza peroksonem   z najnowocześniejszą techniką suchej mgły, który pozwala bardzo skutecznie chronić strefy najwyższego ryzyka: izolatki, bloki operacyjne, oddziały zakaźne przed zakażeniami krzyżowymi jest system do dezynfekcji powietrza i pomieszczeń AIRDECON 200. System AIRDECON 200 został wybrany PRODUKTEM ROKU 2013. Cechują się bardzo wysoką redukcją drobnoustrojów na poziomie powyżej 6log podczas jednego procesu zgodnie z normą NFT 72-281.
Nowa metoda unieszkodliwiania biologicznych czynników chorobotwórczych:
System biodekontaminacji  WRDS (Whole Room Decontamination System)- prowadzi dezynfekcję pomieszczeń suchym gazowym nadtlenkiem wodoru. Parametry krytyczne tego procesu to stężenie gazu, czas, temperatura i wilgotność. Proces dezynfekcji kończy się przekształceniem katalitycznym par nadtlenku wodoru w parę wodną i tlen. Cały proces dezynfekcji i aeracji jest prowadzony przy stałej kontroli wilgotności. System wykorzystujący synergistyczne działanie nadtlenku wodoru i ozonu pod nazwą perokson. Połączenie obu związków gwarantuje silnie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze działanie wynikające z obecności bardzo aktywnych biologicznie utleniających grup hydroksylowych. Dodatkowo oprócz skuteczności działania jest bezpieczny dla materiałów – rozkłada się na cząsteczki elementarne i co wyróżnia go względem indywidualnie stosowanego nadtlenku wodoru lub ozonu – jest skuteczny na powierzchniach pionowych i trudnodostępnych np.: wnęki szafek lub elementy o wąskich przekrojach,
Podsumowując, należy zaznaczyć, że najważniejszy jest właściwy dobór metody dekontaminacji, oparty na racjonalnej analizie ryzyka oraz skuteczności stosowanych technologii. Skuteczność zależy także od wyboru właściwego preparatu dezynfekcyjnego, który będzie spełniał określone kryteria pod kątem: kompatybilności, dobrej penetracji w obecności materiału biologicznego, łatwy do użycia, braku działań korodujących i drażniących, niskiego kosztu wykonania procesu dezynfekcji przy jednoczesnym spełnieniu poprawności i efektywności procesu oraz bezpieczny dla środowiska.

  • środa, 11 maj 2016
  • Posted in: FAQ

Zastosowanie

szpitale gabinetystom salonyurody klimatyzacje spozywczy farmacja transport

Szpitale
Kliniki

Gabinety
stomatologiczne

Salony
urody

Klimatyzacja
Wentylacja

Przemysł
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Transport

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.