logomc

 • Home
 • FAQ
 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Swadzimu przy ul. Wschodniej 5a, 62-080 Swadzim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445874, kapitał zakładowy: 100 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7773229292, REGON 302313113, zwany dalej "Administratorem".

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

adres pocztowy: MCPOLSKA.PL SP ZO.O. SP.K.         ul. Wschodnia 5a, 60-080 Swadzim

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, lub od Twoich współpracowników,  lub ze strony internetowej Twojej firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MCPOLSKA.PL?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji umów zawartych w ramach

umowy sprzedaży zawartej z Tobą lub z twoją firmą , w celu marketingu własnego, obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz  (np. przez formularz kontaktowy, telefonicznie, email) w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu MCPOLSKA.PL sp. z o.o. sp.k., którym jest:

 • zapewnienie realizacji zapytań ofertowych
 • zapewnienie realizacji zamówień i dostaw
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług
 • marketingu bezpośredniego usług własnych
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • informowaniu Cię o aktualnościach, promocjach, wyprzedażach
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie nazwy firmy, siedziby, NIP-u, numeru telefonu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, aby przygotować dla Ciebie ofertę według zapotrzebowania, móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą lub Twoją firmą, w związku z każdą transakcją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec MCPOLSKA.PL w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ichprzenoszenia, zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania – możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje dane.
 • Prawo dostępu – przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
 • Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych - przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- w dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Przetworzenie danych, które nastąpiło do cofnięcia zgody pozostanie zgodne z prawem, jednak nie będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych- jest to prawo ściśle zawiązane z dostępem, ale różni się od niego pod wieloma względami. Można je egzekwować, jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (jak to ma miejsce w naszym przypadku). Dzięki niemu możesz otrzymywać dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie formacie nadającym do odczytu maszynowego i możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora (od nas) do innego.
 • Prawo do sprzeciwu- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Bez podania przyczyny można wnieść sprzeciw, jeżeli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu – tak jak wspomnieliśmy powyżej profilujemy twoje dane np. czy jesteś kobietą czy mężczyzną aby wysłać ci życzenia, lub czy jesteś naszym klientem czy jeszcze nie. Nie musisz się jednak na to godzić. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa, by nie podlegać profilowaniu, to daj nam znać. Wówczas twoje dane nie będą profilowane. Niestety w takim przypadku nie będziesz otrzymywać od nas interesujących Cię informacji.

Komu możesz się poskarżyć?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu tylko usług Spółki,  czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi sprzedaży, konsultingowe, księgowe, logistyczne, magazynowe, hostingowe, it, biurowe lub audytowe.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zakładamy, że będziemy się współpracować tak długo, jak będzie funkcjonowała MCPOLSKA.PL . Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji, lub upadłości spółki, cokolwiek nastąpi wcześniej. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji  transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 50 lat od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MCPOLSKA.PL  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw Spoza EOG.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany

https://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/1025

 • środa, 26 czerwiec 2019
 • Posted in: FAQ

Zastosowanie

szpitale gabinetystom salonyurody klimatyzacje spozywczy farmacja transport

Szpitale
Kliniki

Gabinety
stomatologiczne

Salony
urody

Klimatyzacja
Wentylacja

Przemysł
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Transport

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.